Pictures & Prayers
 
00
  
 
 
   
 

Sri Siva
 
 

 

00

  
00
00
 
 

00

 
0
 
 

0

 
 
 
Na
Ma
Si
Ya
Ma
Si
Ya
Ya
Si
Ya
Na
Ma
Ya
Na
Ma
Si
Ya
Na
Ma
Si
 
 
 0 
 
0
 
 
Prayer Slokas on Sri Siva
 
 
0
 
 
Naage'ndhra Haaraaya Thrilochanaaya
Bhasmaanga Raahaaya Mah'esvaraaya |
Nithyaaya Sudhdhyaaya Thigambaraaya
Thasmai Na kaaraaya Namah:schivaaya ||
 
 
0
 
 
Brahma Muraari Suraarchitha Lingam
Nirmala Baashitha So'bhitha Lingam |
Janmaja Dh:ukkha Vinaasaka Lingam
Thath Pranamaami Sadhaasiva Lingam ||

Dhe'vamuni Parvaraarchitha Lingam
Kaama dhahana Karunaakara Lingam |
Raavana Tharpa Vinaachana Lingam
Thath Pranamaami Sadhaasiva Lingam ||

 
 
0
 

 

00

 
@00@