Pictures & Prayers
 
 
 
 
0
 

Sri Krishna with Radha
 
 

 

00

@

 

Prayer Slokas on Sri Krishna
 
Sri Krishna Ashtakam
0
1. Vasudeva Sutham Devam Kamsa Chaanoora Mardhanam |
-- Devaki Paramaanandham Krishnam Vande' Jagathgurum ||
2. Adhasee Pushpa Sankaasam Haara Noopura Sobhitham |
-- Rathna Kangana keyooram Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||
3. Kutilaalaka Samyuktham Poorna Chandra Nibhaananam |
-- Vilasath Kundala tharam Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||
4. Mandhara Gandha Samyuktham Chaaru-haasam Chathur-bhujam; |
-- Parhipinjaa Vasoodaangam Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||
5. Uthpulla Padma Patraksham Nilajimutha Sannibham. |
-- Yaadhavaanaam Sirorathnam Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||
6. Rukmini Ke'li Samyuktham, Peethambara Su Sobitham; |
-- Avaaptha Thulasi Gaandharam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||
7. Gopikaanaam Kusathvanthva Kunkumaangitha Vakshasam |
-- Srinike'tham Maheshvaasam Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||
8. Srivatsaankam, Mahoraskam, Vana Maala Virayitham; |
-- Sanka Chakra Dharam, Devam, Krishnam Vande Jagathgurum.||
9. Krishnaashtakam itham Punyam Praatha Ruththaaya Ya:pade'th; |
-- Ko'ti Janma Krutham Papam Smaranaath Thasya Nachyathi. ||

 

00